MEMBER

 • CEO (Chief Eat Officer)
  Hitoshi Miyata
 • CGO (Chief Gastronomy Officer)
  Taizo Son
 • CCO (Chief Cooking Officer)
  Shinichiro Takagi
 • CDO (Chief Drunk Officer)
  Atsushi Taira
 • CSO (Chief Story Officer)
  Toshiyuki Konishi
 • Copywriter
  Maiko Kobayashi
 • Planner
  Hiromi Ogaki
 • Art Director
  Yosuke Ishiko
 • Movies&Contents Director
  Kazuhiro Morisaki
 • Producer
  Katsuhiko Takabatake
 • Farming Communicator
  Satoshi Murata
 • Civic Tech Organizer
  Kenichiro Fukushima
 • Lead Engineer
  Yukimune Takagi
 • Engineer
  Takashi Iida
 • Master Carpenter
  Masahide Hosono
 • Graphic Designer
  Yoshifumi Takabatake
 • Industrial Designer
  Tatsuya Uemachi
 • Industrial Designer / Ceramic Artist
  Yuichi Yanai
 • Chief Financial Officer
  Ayako Tokitsu
 • Accounting & General
  Hiroko Fujinami
 • Head Brewer / Manager
  Toshihiko Nakagawa
 • Community Designer
  Chiharu Chonan
 • Graphic Designer / Planner
  Miki Terada
 • Photographer / Designer
  Toshimitsu Takahashi
 • DFS (Dr. of Food Science)
  Yoon Hiwon
 • Takemoto Farm
  Shogo Takamoto
 • Fab.Producer
  Yuji Hara
 • Senior Fellow
  Jyoji Itaya
 • Surfarmer
  Hiroki Takanaka
 • Communicator
  Motoyasu Norimatsu
 • Wiseman
  Kosei Mitsuishi
 • Chef
  Hideyuki Kon
 • Chef
  Hiroyuki Nogishi
 • Restaurant Manager
  Misho Takakuwa
 • ผู้จัดการของอร่อย / Super Foodie
  Mizuho Honma
 • Mixer
  Akihiro Takeshita
 • Head Sommelier
  Daiki Kakiuchi